Announcements‎ > ‎

PCCLC Newsletter - 9/15/2017

posted Sep 14, 2017, 7:14 PM by Canton Mich
1.      We have school this Friday, September 15, 2017;  学校的地址是43065 Joy Rd, Canton, MI 48187; 上课时间是6:30pm
         On-duty principal: Chuanbing Rong, and Xiaoling Wang

2.  Next school day is September 22, 2017
         On-duty principal:  Jaimin Bai, Daen Wang

3. 中文学校2017-2018中文学校现有的课程如下:
1. K- 班
2. 马立平中文 - 1 年级
3. 马立平中文 - 2 年级
4. 马立平中文 - 3 年级
5. 马立平中文 - 4 年级
6. 马立平中文 - 5 年级
7. 马立平中文 - 6 年级
8. 马立平中文 - 7 年级
9. 马立平中文 - 8 年级
10. AP 中文
11. 暨大中文 - 5 年纪
此外中文学校还提供以下文化课程:
1. 绘画 (Drawing) 
2. English writing
3. 8. Math count
 4.Python Program 

4. 2017-2018 School Calendar
中文学校的校历已经已经在网页上更新,大家可以在pcclc.net上查看,也可以把calendar 加入到自己的calendar中间,我们的google calendar 名字是"Admin Pcclc"。

September

9/8/2017

9/15/2017

9/22/2017

9/29/2017

October

10/6/2017

10/13/2017 No School

10/20/2017

10/27/2017

November

11/3/2017

11/10/2017

11/17/2017

11/24/2017 No School

December

12/1/2017

12/8/2017

12/15/2017

12/22 & 12/29 No School

January

1/5/2018 No School

1/12/2018

1/19/2018

1/26/2018

February

2/2/2018 No School

2/9/2018

2/16/2018 No School

2/23/2018

2/10/2018 (New Year Celebration)

March

3/2/2018

3/9/2018

3/16/2018

3/23/2018

April

4/6/2018 No School

4/13/2018

4/20/2018 No School

4/27/2018

May

5/4/2018

5/11/2018

5/18/2018

5/25/2018

June

6/1/2018

6/8/2018

Comments